fbpx

Privatlivspolitik – Databehandling og beskyttelse

Opdateret 07.06.2020

Bemærk, at du ved din forsatte brug af Lamfuz´s produkter og services efter d. 25. maj 2018 accepterer vores nye databehandleraftale/privatlivspolitik, og at denne vil danne grundlag for vores behandling af dine persondata fremover.

Tak for din interesse for vores køkken Lamfuz.dk. Hos Lamfuz tager vi dine private informationer meget seriøst. Vi har en klar politik for behandling af de personoplysninger, som vores kunder overlader til os. Vi behandler altid dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning. I det efterfølgende vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med din brug af Lamfuz´s produkter og serviceydelser.

 1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Privatlivspolitik”) beskriver, hvorledes køkkenen Lamfuz.dk indsamler og behandler oplysninger om dig. Din aftalepartner er Lamfuz.dk – Serridslevvej 02 – 2100 København Ø – Danmark

1.1 Kundekonto

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos os indsamlet via vores hjemmeside eller apps. Bestillinger i vores hjemmside foretages via en kundekonto som bliver oprettet ved din første bestilling ved at indtaste en række personoplysninger. Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger for at kunne levere den ydelse, som du har bedt os om. Herunder særligt:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Din adresse
 • Dit telefonnummer
 • Dine betalingsoplysninger (via yourpay)

1.2 Ansvar

Lamfuz.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Lamfuz.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Formål og behandling

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Indsamling af data

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af siden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse og informationer om din computer. Desuden finder cookiepolitik anvendelse, når du bruger vores side.

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen, samt foretage målrettet markedsføring, herunder re-target via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Lamfuz.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. 2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mail adresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker via vores side eller applikationer.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre bedrageri.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4

Når du besøger vores Facebook side, behandles dine personoplysninger som angivet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik. Skriver du til os via vores Facebook sider eller deltager du i en af vores konkurrencer på Facebook, vil vi behandle oplysninger om dit navn og dit opslag.

2.4.1

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, og at lade dig deltage i lodtrækningen og rette henvendelse til dig, såfremt du vinder.

2.4.2

Retsgrundlaget for denne behandling er Lamfuz´s legitime interesse i at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 1. Modtagere af personoplysninger

3.1

I forbindelse med levering af varer, som du har købt via vores hjemmeside Lamfuz.dk, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive gemt hos os.

3.2

Når du gennemfører betalingstransaktioner via Lamfuz.dk, sker dette via Lamfuz.dk ‘ PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, yourpay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på vores site, er det kun vores’ PCI certificerede samarbejdspartner yourpay Aps – og ikke Lamfuz.dk som får adgang til dine oplysninger.

3.3

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af vores site, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end den nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

 1. Dine rettigheder

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@Lamfuz.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4 Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til Indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Retten til tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@Lamfuz.dk

4.9 Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 1. Sletning af persondata

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af vores site eller applikationer i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Lamfuz´s Cookiepolitik. De cookies, som Lamfuz.dk selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i vores cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Lamfuz i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til regnskabslovgivningen.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af

 1. Sikkerhed

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

 1. Kontaktoplysninger

7.1

Lamfuz.dk
Serridslevvej 2, 2100 København Ø, Danmark
Email:info@lamfuz.com
CVR 40706364

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte os.

 1. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Lamfuz.dk

Cookiepolitik

Introduction
When you visit our website, information about you is collected which is used to personalize and improve
our content. If you do not want information collected, you should delete your cookies (see instructions)
and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected,
their purpose and which third parties have access to it.
Cookies
The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other. similarly
for the purpose of recognizing it, remembering settings and performing statistics. Cookies cannot contain
malicious code such as cookies. virus.
Individual information
In general
Personal information is any kind of information that may be attributed to you to some extent. When you
use our website, we collect and process a number of such information.
We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical
information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and
which pages you click on (interests). To the extent that you explicitly consent to this and enter the
information yourself, you will also be processed: Name, telephone number, e-mail, address and payment
information.
Security
We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally
or illegally deleted, published, lost, impaired, or come to the attention of unauthorized persons, misused
or otherwise treated in violation of the law.
Purpose
The information is used to optimize our services and content.
Period of storage
The information is stored for the length of time allowed by law and we delete it when it is no longer
needed. The period depends on the nature of the information and the background of the storage.
Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.
Disclosure of information
Anonymized data about your use of the website, etc. disclosed to third parties to the extent that this
information is known. You can see which third parties are in the “Cookies” section above. The
information is used to improve our website.
Disclosure of personal information such as name and email etc. will only happen if you consent to it. We
only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate
protection.
Insights and complaints
You have the right to be told what personal information we process about you. You may also object at
any time to the use of information. You can also revoke your consent to processing information about
you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted.

Your consent applies to the following domains: www.lamfuz.dk

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.